Berichten

Multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk bij langdurige niet-specifieke rugpijn.

Eén op de vijf Belgen sukkelt met langdurige rugpijn. In amper 15% van die grote groep mensen met langdurige rugpijn is er een specifieke, lichamelijke afwijking – een breuk, een tumor, een hernia, een infectie of een aantasting van het zenuwstelsel – die de rugpijn kan verklaren. Bij alle andere mensen met langdurige rugpijn (bij 85%, dus!) is er geen duidelijke lichamelijke oorzaak te vinden en spreken we van niet-specifieke lage rugpijn. Wat is er dan aan de hand met de rug?

Lees Meer

Problemen met de stem gebaat met osteopathie.

De behandeling van stemproblemen is meer en meer een multidisciplinaire samenwerking tussen een stemtherapeut (logopedist gespecialiseerd in de stem), NKO-arts, een psycholoog en een osteopaat gespecialiseerd in de stem. De functionele benadering van de osteopaat is steeds complementair aan de stemtechnische aanpak van de stemtherapeut. Stemproblemen kunnen zich uiten door middel pijn en ongemakken ter…

Lees Meer