Multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk bij langdurige niet-specifieke rugpijn.

E̩n op de vijf Belgen sukkelt met langdurige rugpijn. In amper 15% van die grote groep mensen met langdurige rugpijn is er een specifieke, lichamelijke afwijking Рeen breuk, een tumor, een hernia, een infectie of een aantasting van het zenuwstelsel Рdie de rugpijn kan verklaren. Bij alle andere mensen met langdurige rugpijn (bij 85%, dus!) is er geen duidelijke lichamelijke oorzaak te vinden en spreken we van niet-specifieke lage rugpijn. Wat is er dan aan de hand met de rug?

Lees Meer