Multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk bij langdurige niet-specifieke rugpijn.

Eén op de vijf Belgen sukkelt met langdurige rugpijn. In amper 15% van die grote groep mensen met langdurige rugpijn is er een specifieke, lichamelijke afwijking – een breuk, een tumor, een hernia, een infectie of een aantasting van het zenuwstelsel – die de rugpijn kan verklaren. Bij alle andere mensen met langdurige rugpijn (bij 85%, dus!) is er geen duidelijke lichamelijke oorzaak te vinden en spreken we van niet-specifieke lage rugpijn. Wat is er dan aan de hand met de rug?

Lees Meer