Lies Huyghe (1987) volgde na haar middelbaar de afstudeerrichting sport- en musculoskeletale kinesitherapie aan de UGent en studeerde daarna verder voor osteopaat aan het Flanders International College of Osteopathy (FICO) te Antwerpen, waar Lies ook les kreeg van Gunther. Lies volgde ondertussen ook de bijscholing Applied Kinesiology.
Lies heeft altijd graag gesport maar haar grootste hobby was voetbal. Ze heeft 14 jaar gevoetbald waarvan enkele jaren in de tweede nationale reeks, maar stopte hiermee in 2014 wegens tijdsgebrek. De combinatie werk, studeren en een gezin werd te druk. Nu houdt ze het bij recreatief fietsen en lopen. Lies heeft zelfs al paar keer een halve marathon gelopen en al één keer de ronde van Vlaanderen gefietst.
Lies Huyghe heeft een brede interesse in alles wat ons menselijk lichaam betreft. Lies heeft een bijzondere interesse voor de osteopathische behandeling van baby’s en kinderen.